Våra veterinärer

Hos oss jobbar några av Sveriges mest erfarna och kunniga veterinärer. Alla våra veterinärer jobbar både på våra kliniker runt om i Sverige och digitalt. Beroende på ditt djur och ditt djurs besvär ser vi till att du träffar rätt person hos oss.

Marlene Areskog

Veterinärmedicinsk chef på Evidensia Djursjukvård

Marlene har lång och gedigen erfarenhet från smådjursverksamhet och är chef inom veterinärmedicinska frågor på Evidensia Sverige.

Marlene är utbildad veterinär samt veterinärmedicinsk doktor och kommer närmast från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, där hon har arbetat på avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor samt sektionen för fisk (DOA). Hon är även Sveriges representant i det nordiska koncernövergripande Evidensia Veterinary Medical Board, EVMB.

Elisabeth Mandorf

Hästveterinär, Specialist på Evidensia Hästsjukhuset Stav

Elisabeth har 10 års erfarenhet från arbete på hästklinik och har sedan hennes veterinärexamen 2003 fortsatt att specialisera sig.

Elisabeth har gått en av världens mest avancerade hästtandvårdsutbildningar (SLU:s Fortbildning i hästens munhåla) och hon blev 2015 en av Sveriges få examinerade hästodontologer. Hon utför ”vanlig” hästtandvård men också t ex karieslagningar och rotfyllningar.

Förutom tandvården ägnar Elisabeth en hel del av sin tid åt bl a hältutredningar och ridbarhetsproblem. Elisabeth har gått ATG Hästklinikernas specialistutbildningsprogram och då vidareutbildat sig inom framförallt bilddiagnostik. Hon har även tillbringat en tid på Hästsjukhuset vid University of Saskatshewan i Kanada.

Elisabeth har nyligen flyttat till en mindre hästgård och hennes lediga tid ägnas åt den samt åt familj, djur och vänner. Skidåkning och löpning ligger henne också varmt om hjärtat.

Åsa Jämtén Hauer

Smådjursveterinär på Evidensia Djurkliniken Kållered

Åsa har arbetat som smådjursveterinär i snart 14 år och går just nu ett utbildningsprogram för specialisering i Hundens och Kattens sjukdomar och Evidensia Academy för GPC-certifiering.

Hon är extra intresserad av kardiologi, hud och mjukdelskirurgi. Privat tillbringar hon gärna långa dagar med hund och familj i skog och natur.

Jill Karlsson

Hästveterinär på Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg

Jill tog veterinärexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala år 1982. Efter studierna arbetade hon först några år som smådjursveterinär och stuteriveterinär innan hon började på Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg.

Jill arbetar numera även deltid som banveterinär på Jägersro Galopp. Hon är vidareutbildad inom akupunktur på häst. Hon har ett stort intresse för internmedicin samt akutsjukvård och är en av de veterinärer som utför mer avancerade operationer såsom buköppningar. Jill har även stor erfarenhet av reproduktion och semin.

Jill har en bakgrund inom travsporten och det mesta av hennes fritid går åt till de egna hästarna och gården. Jills man är professionell travtränare.

Har du en fråga till oss?

Vår kundtjänst finns tillgänglig måndag-fredag 08.00-17.00. Du kan nå oss på minveterinar@evidensia.se eller ringa oss på +46 (0) 772-25 25 24